تلاش برای افزایش ماندگاری زائران به ۲ روز در قم

قم (پانا) -شهردار منطقه هشت قم از آغاز عملیات احداث بوستان محله ۳مسکن مهر در پردیسان خبر داد. ابوالفضل مستقیمی گفت: با هدف توسعه شهری و افزایش سرانه فضای سبز منطقه و محرومیت زدایی از محلات مسکن مهر اقدام به احداث چند بوستان در محلات مسکن مهر در چند سال اخیر شده است. وی در ...

آغاز عملیات احداث بوستان محله ۳مسکن مهر در پردیسان

قم (پانا) -شهردار منطقه هشت قم از آغاز عملیات احداث بوستان محله ۳مسکن مهر در پردیسان خبر داد. ابوالفضل مستقیمی گفت: با هدف توسعه شهری و افزایش سرانه فضای سبز منطقه و محرومیت زدایی از محلات مسکن مهر اقدام به احداث چند بوستان در محلات مسکن مهر در چند سال اخیر شده است. وی در ...