مديركل راه و شهرسازی استان ایلام گفت‌: با مساعدشدن شرایط جوی ادامه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام آغاز شد. " /> عملیات بهسازی Archives | صبح قم | اخبار قم

آغاز بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان چرداول

مديركل راه و شهرسازی استان ایلام گفت‌: با مساعدشدن شرایط جوی ادامه بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام آغاز شد.

...