عیادت رئیس رسانه ملی از آیت الله حسینی بوشهری

سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت با عنوان سامد امروز با حضور استاندار پاسخگو مشکلات مردمي استان بود. ...