دیدار آیت الله علوی گرگانی و آیت الله عیسی قاسم

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اهمیت فوق العاده جوانان در منطق اسلام، گفت: استفاده از جوانان بی تجربه در پست‌های کلیدی به معنای جوان گرایی نیست. ...