سلامت غذایی راهبردی مهم در توسعه کشاورزی قم است

قم - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: موضوع سلامت غذایی را به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه فعالیت های کشاورزی استان پیگیری می کنیم. ...