«حلال» یکی از زمینه‌های پرظرفیت و فراگیر برای وحدت اسلامی است

قم - عضو مجلس خبرگان با اشاره به اینکه حلال یکی از زمینه‌های پرظرفیت، فعال و فراگیر برای وحدت اسلامی است، گفت: حلال با پسوند اسلامی موجب اعتبار دین و برندی برای امت اسلامی است. ...