تعلیق نشود، به سراغ استاندار میرویم!

جعفر آسوده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک و صنوف وابسته در استان قم در نامه‌ای خطاب به حسن احمدلو، رئیس اتاق اصناف این استان، مراتب اعتراض شدید کسبه‌های خیابان‌های مختلف از جمله شهید بهشتی، ارم، زنگانگی و خیابان حضرتی را بازتاب داده است. شعار سال: جعفر آسوده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک و صنوف وابسته در ...