حضور مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات در نمایشگاه کتاب تهران

گروه اجتماعی ــ مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور پیدا کرده است. ...