فردی در یکی از رودخانه های قم در روز سیزده به در غرق شد

قم (پانا) – فرماندار قم از نجات ۵ جوان که در روخانه مسیله قم دچار سیل شده بودند ، توسط غواصان سپاه و عوامل امدادی خبر داد. مرتضی حیدری فرماندار قم با اشاره به لزوم رعایت مسائل ایمنی توسط همه مردم و اخطارهای انجام شده اظهار کرد: متأسفانه عصر امروز، پنج نفر از جوانان روستای ...

نجات ۵ جوان از سیل در رودخانه مسیله قم توسط غواصان سپاه و عوامل امدادی

قم (پانا) – فرماندار قم از نجات ۵ جوان که در روخانه مسیله قم دچار سیل شده بودند ، توسط غواصان سپاه و عوامل امدادی خبر داد. مرتضی حیدری فرماندار قم با اشاره به لزوم رعایت مسائل ایمنی توسط همه مردم و اخطارهای انجام شده اظهار کرد: متأسفانه عصر امروز، پنج نفر از جوانان روستای ...