فلسطین همواره بر زبان شهدا جاری بود

نماینده مقاومت اسلامی فلسطین گفت: فلسطین همواره بر زبان شهدا جاری بود. ...

آغاز فروپاشی آمریکا را اعلام می‎کنیم

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی فرامنطقه‎ای شده است: گفت: آغاز فروپاشی آمریکا را… ...