فعال در تولید کفش با لباس روحانیت

شعار سال: کارگری با لباس طلبگی مزه دیگری دارد. این طعم شیرین را می‌توان در چهره مصمم و بی غل و غش پیرمردی که با لباس پیامبر(ص)، یک لحظه از مدار کارگری و تولید خارج نشده و عرق جبین خود را دوات قلم وظیفه سنگین هدایتگری خود کرده است، به وضوح درک کرد. حجت الاسلام ...