رقابت ۱۱ هزار شرکت کننده در جشنواره بین‌المللی قرآنی المصطفی

قم - معاون فرهنگی تربیتی جامعه‌المصطفی گفت: ۱۱ هزار شرکت کننده از ۷۹ ملیت جهان در جشنواره بین‌المللی قرآنی المصطفی شرکت می‌کنند. ...