رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کیفیت آموزشی بحران کمبود نیروی متخصص در جامعه را برطرف کرده است. " /> غلامرضا شریفی راد Archives | صبح قم | اخبار قم

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در رفع کمبود نیروی متخصص کشور

رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کیفیت آموزشی بحران کمبود نیروی متخصص در جامعه را برطرف کرده است.

...