معرفی رئیس جدید پردیس فارابی دانشگاه تهران

حق مردم ما این نیست که با بی‌مدیریتی آقایان زیر بار گرانی ها در رنج و سختی باشند. ...

آغاز فعالیت بنیاد حامیان و واقفان پردیس فارابی

آثار جدید مرکز فناوری و پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی با حضور وی رونمایی شد. ...