کاراته کاهای قمی در مسابقات بین المللی مستر کاپ درخشیدند

قم - رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: کاراته کاهای قمی در مسابقات بین المللی مستر کاپ اسلامشهر در هر دو بخش مردان و زنان درخشیدند. ...