تیم سیستان و بلوچستان قهرمان کبدی دانش آموزی کشور در قم شد

قم - تیم سیستان و بلوچستان با پیروزی بر کرمانشاه قهرمان کبدی دانش آموزی کشور در قم شد. ...