محمد سیما فرش آرای مشهد را از پیش رو برداشت

رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در FATF بازی با سرنوشت ملت ایران است و وضع معیشت مردم را پیچیده‌تر می‌کند. ...