فرش دستباف صنعتی ثروت آفرین دردستان هنرمندان قمی

قم - ایرنا - استان قم در زمینه تولید و صادرات فرش دستباف در سطح ملی و بین المللی صاحب نام و دارای جایگاهی مهم است و در صورت توجه به این هنر ماندگار، این صنعت به تنهایی می تواند نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی استان ایفا کند. ...