مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم عنوان کرد: نیاز به مهندسان نرم‌افزار با رشد شبکه‌های رایانه‌ای افزایش می‌یابد. " /> فرصت های شغلی نرم افزار کامپیوتر Archives | صبح قم | اخبار قم

افزایش نیاز به مهندسان نرم‌افزار با رشد شبکه‌های رایانه‌ای

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم عنوان کرد: نیاز به مهندسان نرم‌افزار با رشد شبکه‌های رایانه‌ای افزایش می‌یابد.

...