ضرورت ایجاد کلینیک فرقه درمانی در کشور برای درمان انحرافات عقیدتی

ایلنا: رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به ضرورت ایجاد کلینیک فرقه درمانی برای درمان انحرافات عقیدتی، گفت: دانشگاه ها و حوزه های علمیه وظیفه مقابله با اندیشه های… ...