قدردانی امیر سرلشکر موسوی از مردم استان قم

مراجع عظام تقلید در دیدار استاندار قم بر حفظ فرهنگ اسلامی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام تاکید کردند. ...