جاعل تراول های ۵۰ هزار تومانی دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان قم کفت:در مخفیگاه فرد جاعل یک عدد دستگاه چاپ تراول و ۲۹۳ عدد تراول پنجاه هزار تومانی تقلبی کشف … ...