استقامت در جنگ اقتصادی به پیروزی قطعی منجر می‌شود

قم - رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، جنگ اقتصادی را آخرین جنگ ما با تمدن غربی دانست و گفت: استقامت در برابر این جنگ به پیروزی قطعی منجر می‌شود. ...