مدارس قم با ۲۸۰۰ اتاق از ۳۰۰ مدرسه میزبان فرهنگیان عزیز سراسر کشور

رئیس اداره تعاون اداره کل آموزش و پرورش استان قم از آماده سازی بیش از ۲۸۰۰ اتاق در قالب ۳۰۰ مدرسه برای میزبانی خوب فرهنگیان و مردم عزیز کشورمان در طرح اسکان ۹۸ استان خبر داد. حسن عبداللهی مهر رئیس اداره تعاون اداره کل آموزش و پرورش استان قم در مصاحبه اختصاصی با پانا ضمن ...