دیوارنگاری با موضوع انقلاب اسلامی در جشن‌های چله‌سرو

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم گفت: دیوارنگاری با موضوع انقلاب اسلامی در جشن‌های چله‌سرو که تا پایان سال به… ...

تشکل های مردم نهاد نقش موثر در افزایش مشارکت های مردمی دارند

شعار سال: استاندار قم با بیان اینکه پیشرفت کشور بدون حضور مردم در عرصه های مختلف امکان پذیر نیست؛ اظهار داشت: تشکل های مردم نهاد نقش موثر در افزایش مشارکت های مردمی دارند.  استاندار قم در نشست با دبیران و اعضای تشکل های مردم نهاد استان قم طی سخنانی مردم را محور حرکت رو به ...