نباید تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار بگیریم

قم - استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه نباید در کشور اسلامی معصیت صورت بگیرد، گفت: مبادا تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار بگیریم. ...

دستشویی‌های ایستاده در قم

یا از منظر دیگر این نوع دستشویی ها درب ندارند و در کنار هم بدون اتاقک و به شکل ردیفی قرار گرفته اند و امکان آشکار شدن عورت انسان در آن بسیار است و از طرفی دیگر استتار و پنهانی بودن عمل تخلیه در شرع و عرف پسندیده تر است و این سبک دستشویی رفتن خارج از ادب و تربیت خانوادگی محسوب می شود. ...