فرهنگ قرآنی راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است

قم- ایرنا- استاندار قم گفت: پیاده سازی فرهنگ قرآنی در جامعه به ویژه در مدارس راهگشای بسیاری از مشکلات از جمله شکاف و از هم گسیختگی نسل ها و بحران هویت است. ...

تداوم انقلاب در گرو نهادینه کردن فرهنگ قرآنی است

قم - ایرنا - استاندار قم گفت: ‌تداوم انقلاب اسلامی در گرو نهادینه کردن فرهنگ قرآنی بخصوص در بین نسل جوان جامعه است. ...