تبیین جایگاه نماز در بین مردم مهمترین رسالت امروز مسؤولان است

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه تبیین جایگاه نماز در بین مردم مهمترین رسالت امروز مسؤولان است، گفت: اگر فرهنگ نماز و نماز خوانی به خوبی در بین مردم نهادینه و فراگیر شود، به یقین دیگر انسانی وجود ندارد که بخواهد نسبت به نماز بی تفاوت باشد. شعار سال: حجت‌ الاسلام‌ علی ‌اکبر صمدی‌ ...