پیش‌نشست‌ «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در قم برگزار می‌شود

گروه معارف ـ پیش‌نشست همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» در قم ۲۴ دی‌‌ماه برگزار می‌شود. ...