سی در صد قمی ها فشارخون دارند

هشتمین جشنواره نوجوان سالم در استان قم، با معرفی 220 اثر برتر و تجلیل از دانش آموزان خلاق و توانمند به کار خود پایان داد. ...