تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان

قم (پانا) -محبوبه زارع، نویسنده کتاب «فصل فیروزه» اظهار داشت: جشنواره کتابخوانی رضوی معرف هویت دینی و ملی است. محبوبه زارع، نویسنده کتاب «فصل فیروزه» با ابراز خرسندی از منابع متنوع نهمین جشنواره رضوی اظهار داشت: این جشنواره بیانگر هویت دینی و ملی ما است. نویسنده کتاب «فصل فیروزه» درباره علت نامگذاری کتاب بیان کرد: ...

جشنواره کتابخوانی رضوی معرف هویت دینی و ملی است

قم (پانا) -محبوبه زارع، نویسنده کتاب «فصل فیروزه» اظهار داشت: جشنواره کتابخوانی رضوی معرف هویت دینی و ملی است. محبوبه زارع، نویسنده کتاب «فصل فیروزه» با ابراز خرسندی از منابع متنوع نهمین جشنواره رضوی اظهار داشت: این جشنواره بیانگر هویت دینی و ملی ما است. نویسنده کتاب «فصل فیروزه» درباره علت نامگذاری کتاب بیان کرد: ...