دستگاه قضایی با جدیت در راستای احیای حقوق عامه عمل می‌کند

دادستان عمومی و انقلاب قم گفت که دستگاه قضایی با جدیت در راستای احیای حقوق عامه عمل می‌کند. شعارسال: مهدی کاهه با اشاره به نقش مهم پیشگیری گفت: دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به شکایات در راستای احیای حقوق عامه و ایجاد بستر مناسب برای جامعه عمل می کند. وی ادامه داد: دادستانی قم در ...