رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از ارتباط با فعالان فرهنگی و دانشجویی و حضور بیشتر میان دانشجویان استقبال می‌کنم و معتقدم نباید به دانشجو نگاه تک‌بعدی داشت. " /> فعالان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم Archives | صبح قم | اخبار قم

نگاه تک‌بعدی به دانشجو نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از ارتباط با فعالان فرهنگی و دانشجویی و حضور بیشتر میان دانشجویان استقبال می‌کنم و معتقدم نباید به دانشجو نگاه تک‌بعدی داشت.

...