فعالیت مساجددر ایام کرونایی

فرماندار قم: از حضور افراد در آرامستانها در روز پنج شنبه آخر سال جلوگيري خواهد شد. ...