تبعیض، ریشه اصلی فساد در جامعه است

گروه اجتماعی ــ ‌کارشناس آسیب‌های اجتماعی‌‌ ریشه اصلی فساد در جامعه را تبعیض دانست و گفت: اقشار مختلف در جامعه اسلامی باید به موضوع عدالت توجه داشته باشند تا در کنار یکدیگر بتوانند این آموزه دینی را در جامعه پیاده‌سازی کنند. ...