کسانی که تنها برای حقوق کار می‌کنند در آخرت شرمنده می‌شوند

مرجع تقلید شیعیان گفت: برای انسان نیت عمل بسیار مهم است و اگر فقط افراد برای دریافت حقوق و مزایا در آنجا فعالیت کنند،… ...

نگاهی به تفاوت‌های کشورهای فقیر و غنی

[ad_1] چگونه می‌توان ثروتمند و فقیر بودن افراد را اندازه‌گیری کرد. شاخص شما در ارزیابی اینکه چه کسی ثروتمند و چه کسی فقیر است چیست؟ آیا کسی که دارای مال و اموال فراوان یا حساب بانکی بالایی است اما فرزندان و خانواده او نمی‌توانند از این ثروت بهره مناسبی برای بهبود سطح رفاهی خود ببرند، ...