فردا آخرین روز مرحله نخست واکسیناسیون فلج اطفال

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های قم: میانگین پرداختی تسهیلات ازدواج در استان از میانگین کشوری 2 دهم درصد بیشتر و در حدود 95 درصد است. ...