۴۰۰۰ عنوان کتاب و مجله به کتابخانه مرکزی دانشگاه قم افزوده شد

معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه قم از انتقال بیش از ۴۰۰۰ عنوان کتاب و مجله به چهار زبان دنیا و در حوزه‌های مختلف علمی از کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به کتابخانه مرکزی این دانشگاه خبر داد. ...