مرگ ۱۵ گوسفند دیگر در اثر پسماند‌های صنعتی

آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت برخورد شدید و جدی قوه قضائیه با متخلفان و سودجویان اقتصادی و قاچاق در کشور تاکید کرد. ...