اختصاص ۸ هزار متر فضای ورزشی جدید برای قم

قم(پانا)-مستند کوتاه «بی نشان بالام» با موضوع معرفی شهید مفقودالاثر، «مصطفی کاوندی» در قم تولید شد. مستند کوتاه «بی نشان بالام» با موضوع معرفی شهید مفقودالاثر «مصطفی کاوندی» در قم تولید شد. شهید کاوندی متولد فروردین سال ۱۳۴۶ در فامنین همدان بود و سال ۱۳۶۴ هنگامی که خدمت مقدس سربازی را در دهلران می گذراند، ...

تولید مستند کوتاه «بی نشان بالام» در قم

قم(پانا)-مستند کوتاه «بی نشان بالام» با موضوع معرفی شهید مفقودالاثر، «مصطفی کاوندی» در قم تولید شد. مستند کوتاه «بی نشان بالام» با موضوع معرفی شهید مفقودالاثر «مصطفی کاوندی» در قم تولید شد. شهید کاوندی متولد فروردین سال ۱۳۴۶ در فامنین همدان بود و سال ۱۳۶۴ هنگامی که خدمت مقدس سربازی را در دهلران می گذراند، ...