سفیر فرانسه با رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم دیدار و گفتگو کرد

سفیر فرانسه در ایران با حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب قم با ریاست این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. ...