اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی شاهرودی

قم (پانا)- ده‌هاهزار غیرایرانی، که در دانشگاه‌های ایران در حال تحصیل هستند، باید به مبشر فرهنگ و ادب فارسی در عرصه بین‌الملل تبدیل شوند. «دکتر سالار آملی»، قائممقام وزیر علوم، در پنجمین گردهمآیی مؤسسههای فعال در آموزش زبان فارسی در جهان، ضمن خیرمقدم به حضور مهمانان و تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، تصریح کرد: نفوذ ...

رئیس جامعه‌المصطفی: زبان فارسی به زبان انتقال معنویت وعدالت درجهان تبدیل شده است

قم (پانا)- ده‌هاهزار غیرایرانی، که در دانشگاه‌های ایران در حال تحصیل هستند، باید به مبشر فرهنگ و ادب فارسی در عرصه بین‌الملل تبدیل شوند. «دکتر سالار آملی»، قائممقام وزیر علوم، در پنجمین گردهمآیی مؤسسههای فعال در آموزش زبان فارسی در جهان، ضمن خیرمقدم به حضور مهمانان و تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، تصریح کرد: نفوذ ...