تامین بودجه، پیش شرط بهره برداری از مترو قم

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت قم : صادرات صنایع چوبی استان از ابتدای سال تا پایان آذر 3 برابر رشد درمقایسه با مدت مشابه پارسال داشته است. ...