اعزام هشتاد و چهارهزار نفر به حج تمتع در سال جاری

آیت الله نوری همدانی گفت: مدعیان دروغین حقوق بشر و سازمان های بی خاصیت بین‌المللی با سکوت مرگبار خود حاشیه امنی برای خاندان دست نشانده صهیونیست سعودی ایجاد کرده اند ولی بدانند سقوط آل سعود نزدیک است. ...