پسماندهای خطرناک صنعتی، سرگردان در شهر

در شرایطی که هزاران واحد تولیدی صنعتی در قم به امر تولید و اشتغال مشغول هستند اما حقیقتی تلخ خبر از نبود سایت دفع پسماند صنعتی در قم می‌دهد، خلائی که سبب شده بسیاری از پسماندهای صنعتی خطرناک شبانه و غیرمجاز در حریم شهر تخلیه شود شعارسال:در شرایطی که هزاران واحد تولیدی صنعتی در قم ...