پیش‌نویس سند تحول اجتماعی استان قم تدوین شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم گفت: پیش نویس سند تحول اجتماعی استان قم با تقسیم بندی وظایف دستگاههای اجرایی تدوین شد. ...