اختصاص تسهیلات به منظور تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

معاون سرمایه گذاری شهرداری قم: شهربازی جدید قم 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا سه ماه دیگر به بهره برداری می رسد. ...