قدردانی آیت الله نوری همدانی از حماسه مردم

در مراسمی با حضور معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، از ۳۲طرح بخش کشاروی استان قم بهره برداری شد ...