حذف یارانه باعث کاهش ۳۵ درصدی مصرف شیر شد

شعار سال: با وجود این که استان قم جایگاه مهمی را در دامپروری کشور دارد، اما مسئولان گاوداری‌های قم اعتراض دارند که تولید ماهانه ۷۰ تن شیر آنان به کمتر از ۳۰ تن رسیده است. عده‌ای از دامداران علت این کاهش تولید را حذف یارانه و کاهش تقاضا و عده‌ای افزایش هزینه تولید و به ...