مدرس قمی فوتبال آسیا در قطر مربیگری می‌کند

قم - رضا کردی مربی نام آشنای فوتسال قم و مدرس فوتبال آسیا در قطر به کار مربیگری مشغول شده است. ...